ZLATOPRSKA MALÁ

(Amandava subflava - Vieilot,1819)


obrázky převzaty:www.flickr.com

Synonyma: astrild zlapotrsý
Anglický název:  Zebra Waxbill ,Golden-breasted Waxbill ,Orange-breasted Waxbill
Německý název: Goldbrustchen

Velikost:  délka 90-100 mm ,křídlo 40-49 mm ,ocas 28-36 mm

Výskyt: Senegal, Gambie, jižní Mali, Guinea, jižní Sierra Leone, Ghana, Nigérie, Čad, jižní Sudán, Etiopie....

Zbarvení:
Samec - má čelo, temeno a týl šedozelené, záda a křídla zelenavá. Kostřec a svrchní krovky ocasní oranžově červené. Uzdička červená, oční pásek černý. Krk a boky žluté, na bocích zelené pásky. Prsa a břicho oranžově červené. Spodní krovky očcasní oranžové. Oko hnědé, zobák na hřebenu obou čelistí černý, jinak červený, nohy masové barvy.
Samice - je svrchu olivově šedozelená, uzdička je černá. Kostřec a svrchní krovky ocasní červené. Prsa, břicho a boky žlutavé, na bocích zelené páskování. Spodní krovky ocasní žlutooranžové. Barvy jsou celkově matnější než u samce.
Mláďata - jsou celkově olivově šedavá, na spodině světlejší. Kostřec a svrchní krovky ocasní načervenalé, zobák černý

Zlatoprska malá je druhem s vekkou ekologickou plasticitou, jak již vyplývá z rozsáhlého areálu výskytu. Obává oblasti s vyšší trávou, savany, bažiny a mokřiny, laguny s planou rýží. Většinou se příliš nevzdaluje od vodních zdrojů, ale sezonně zalétá za potravou i do polopouštních oblastí. Lze ji spatřit i na hranici zemědělsky kultivovaných oblastí. Obvykle se vyskytuje ve výšce okolo 1000 m n. m., ale v Etiopii vystupuje i do 2000 - 2400 m n.m. V době hnízdění se objevuje v párech nebo malých rodinných skupinkách, v mimohnízdním období vytváří i velká hejna, mnohdy společně s ostatními druhy astrildovitých. Ta pak migrují za vodou a potravou, často i na větší vzdálenosti. Některé údaje v literatuře udávají, že je vzácnějším druhem, ale jde spíše o sezonní změny. Základním krmivem jsou drobná semena, především trav a bylin, součástí i drobný hmyz. Potravu sbírá nejčastěji na zemi. Hnízdo mívá kulovitý tvar, s bočním vletovým otvorem, bez vletové rourky. Základním stavebním materiálem jsou travní stébla. Snáší 4-6 vajíček, inkubační doba je 11-12 dní a mladí vyletují po 17-20 dnech.Druh je hnízdním hostitelem parazitujícího atláska jambandského. Zlatoprska malá byla vždy hojně dováženým druhem. Mírně převažují ptáci nominátní západoafrické zeměpisné formy. Ptáci přicházejí do Evropy v celkem dobrém stavu. Rychle přivykají na nové prostředí a nemají ani žádné výraznější potransportní problémy.

Převzato z knihy Astrildovití ptáci-Pavel Pavlovec,Michal vít(2008)

zebřička.

Hlavní strana