PÁSOVNÍK DLOUHOOCASÝ

(Poephila acuticauda - Gould 1840)


obrázky převzaty:www.flickr.com

Anglický název:  Long-tailed Grass Finch,Hecks Grass Finch
Německý název: Spitzschwanzamadine

Velikost:  délka 100-112 mm,křídlo 58-60mm,ocas 60-80mm

Výskyt: Severozápadní Austrálie, od Derby v záýpadní Austrálii po Severní teritorium.

Zbarvení: Obě pohlaví - jsou zbarvena stejně. Hlava a krk jsou popelavě šedé, brada, hrdlo a uzdička černá. Hřbet a křídla hnědé, kostřec bílý. Boky bílé s černým páskem. Spodina je světleji hnědá až šedohnědá. Pera ocasní černá, dvě prostřední bývají (především u samců) vlasově protažená. Zobák žlutý, nohy masové barvy.
Mláďata - jsou zbarvena podobně, ale barvy jsou matné. Zobák je černý.

Obývá v severní části svého areálu výskytu otevřené, savanové lesy, tvořené řídce rostoucími blahovičníky. V jižních oblastech žijí v biotopu mallee a na travnatých savanách, porostlýách travinami rodu Sjpinifex. V oblastech, kde mají tvrdší životní podmínky, ztrácejí svoji plachost a nalezneme je i v bezprostřední blízkosti lidských šídlišť. Jinde se k lidem nepřidružuje. Pásovníci žijí v době hnízdění v párech, bezprostředně po vyhnízdění v malých, snad rodinných, skupinkách. V době sucha vytvářejí společně s dalšími druhy astrildovitých větší společenstva, která migrují za vodou a potravou. I v rámci těchto hejn je možné, podobně jako u jiných druhů pásovníků, sledovat určitou soudržnost párů. Jedná se o vyloženě kontaktní páry, kteří si často navzájem probírají peří. U pásovníků se vyvinulo i zvláštní chování, které představuje jakýsi pozdrav nebo projev dobré vůle. Ptáci pohybují několikrát po sobě v krátkých intervalech vertikálně hlavou. Přitom zvýrazní černou hrdelní skvrnu. Základní potravou jsou semena trav, ale ptáci konzumují i živý hmyz, především termity. Všechny druhy pásovníků pijí sáním, podobně jako holubi. Ve své domovině hnízdí ptáci od ledna do května. Hnízda si ale staví i mimo toto období, protože jim slouží k nocování. Jsou umístěna při zemi, v trávě, křovinách, ale i vysoko v korunách blahovičníků. Hnízdo má kulovitý tvar s přístupovou chodbou ve tvaru tunelu, 7-8 cm dlouhou. Na jeho stavbě se podílejí oba partneři. Běžně zahnízdí dvakrát ročně, pokud se prodlouží období dešťů, i ktřikrát. Naopak v suchých letech nemusejí ptáci zahnízdit vůbec. Snůška činí 5-7 vajec, inkubační doba je asi 14 dní a mláďata opouštění hnízdo za 18-21 dní. Partneři v páru jsou stálí. První dovozy těchto ptáků přicházejí do Evropy v druhé polovině 19. století.

Převzato z knihy Astrildovití ptáci-Pavel Pavlovec,Michal vít(2008)

Pásovník Šk.

Hlavní strana