ASTRILD ŠEDÝ

(Estrilda troglodytes - Lichtenstein, 1823)

obrázky převzaty:www.flickr.com

Synonyma:  astrild malý

Anglický název:  Black - rumped Waxbill
Německý název: Grauastrild

Velikost: délka 90 - 100 mm,křídlo 45-50 mm,ocas 37 42 mm

Rozšíření: Senegal, Gambie, východně jižní Mali, Burkina Faso, Ghana, jižní Niger, severní Nigérie, severní Kamerun, jižní Čad, Středoafrická republika, sever Konga, severovýchodní Zair, severozápadní Uganda, jižní Súdán (po 12° severní šířky), západní Etiopie a západní Keňa.

Zbarvení:

Samec - je svrchu šedavě hnědý s náznakem jemného tmavšího vlnkování. Kostřec, svrchní krovky ocasní a ocas jsou černé. Uzdička a pásek přes oko červené. Líce, brada a horní hrdlo bílé až šedavě bílé. Prsa a břicho jsou šedavé, s individuálně variabilním růžovým až červenavým odstínem. Na spodním břiše červená skvrna, která je u jednotlivých kusů různě velká a intenzivní. Spodní krovky ocasní šedavě bílé, nohy tmavě šedé, zobák černý, oko tmavé.

Samice - je velmi podobná samci, ale spodní partie jsou bez červeného odstínu nebo jen s velmi jemným růžovým nádechem. Také červená skvrna na spodním břiše chybí nebo má jen velmi malý rozsah a intenzitu. I zde je výrazná individuální variabilita a vizuální rozlišení pohlaví není zcela jednoduché, zvláště u importovaných ptáků, kde neznáme stáří jednotlivých kusů.

Mláďata -jsou velkově svrchu šedohnědá, na spodině šedá. Mají naznačenou černou uzdičku. Zobák je černý, stejně jako ocas. odstín. Boky mají lehký žlutý nádech.

Astrild šedý je druh s velkou ekologickou plasticítou - je ještě přizpůsobivější než astrild oranžolící a žlutobřichý. Vyskytuje se i v aridních subsaharských stepích, travních porostech, savanách, křovinách, ale i na hranici šlověkem kultivovaných ploch a na plochách kulturních plodin. Zde ale ení obecným druhem, spíše sem zalétá seznně za potravními zdroji. V době hnízdění se vyskytuje v párech nebo velkých společenstev i s jinými druhy astrildovitých ptáků. Potravu sbírá na zemi nebo v nízké vegetaci - především travní semena a drobné zrniny. Občas bere i hmyz, včetně druhů lovených za letu (termiti). Ve skupině velmi často, při vzrušení nebo poplašení, prudce pohybuje ocasem ze strany na stranu. není vždy a všude hojným druhem, ale to může být způsobeno sezonní migrací. Obecně lze říci, že se jedná o lokálně velmi hojný druh. Hnízdo staví na zemi, v trsech trav nebo nízko v křovinách. Je to kompaktní kulovitá stavba, působící úhledným dojmem. Velmi často bývá přistaveno samčí hnízdo, které ale nebývá zhotoveno tak precizně jako hnízdo vlastní. Snůška činí 3-7 vajíček, inkubační doba je 11-12 dní a mladí vyletují z hnízda za 17-20 dní. Astrild šedý je hnízdním hostitelem parazitující vdovky dominikánské. Astrild šedý byl poprvé dovezen do Evropy v polovině 18.století.

Převzato z knihy Astrildovití ptáci-Pavel Pavlovec,Michal vít(2008)

As.Vlnkovaný

Hlavní strana