STŘÍBROZOBKA ZPĚVNÁ

(Euodice cantans - Gmelin 1789)


obrázky převzaty:www.flickr.com

Synonyma:  amadina stříbrozobá
Anglický název:  African silverbill
Německý název: Silberschnabelchen

Velikost:  délka 100-105mm, křídlo 50-57mm,ocas 37-44mm

Rozšíření:  Afrika - od Senegalu po Rudé moře, ve východní Africe na jih až do Tanzanie. Vyskytuje se i v Arábii.

Zbarvení: Obě pohlaví - jsou zbarvena stejně. Vrch těla je hnědý, na hřbetě tmavší proužkování. Hrdlo a boky světle rezavé s naznačeným proužkováním. Kostřec černý, křídla šedohnědá. Strany hlavy rezavě hnědé, spodina bílá. Ocas černý, nohy masové barvy, zobák tmavě stríbrošedý.
Mláďata - jsou šedohnfědá, na spodině světlejší. Zobák černý.

Druh obývá stepní biotop. Na severu zasahuje dosubsaharských aridních stepí.Je tedy obyvatelem velmi drsného prostředí. Není proto divu, že se velmi často vyskytuje v okolí lidských sídlišť, kde navštěvuje plochy kulturních plodin, čímž jistě mezi domorodci získává na oblibě. V době hnízdění žijí stříbrozobky v párech, po vyhnízdění vytvářejí velká hejna společně s dalšími druhy a migrují za vodou a potravou. Hlavním zdrojem potravy jsou drobná semena, le jak již bylo ovedeno, v době nouze navštěvují hojně i kulturní plodiny a působí na nich citelné škody. Hnízdí vždy, když nastanou přiznívé podmínky (deště). Hnízda si staví v trnitých křovinách, ale velmi často i na stavbách domorodců. Někdy používá i stará hnízda jiných druhů (snovačů), která si pouze upravuje. Snůška činí 4-7 vajíček, v suchých obdobích méně, nebo nedojde ke hnízdění vůbec. Inkubační doba je 11-13 dní, mláďata vyletují za 18-21 dní.Stříbrozobka zpěvná byla v Evropě známa již koncem 18.století.

Převzato z knihy Astrildovití ptáci-Pavel Pavlovec,Michal vít(2008)

Pásovník Dl.

Hlavní strana