ASTRILD ORANŽOLÍCÍ

(Estrilda melppoda - Vieillot, 1817)

obrázky převzaty:http://www.flickr.com

Anglický název: Orange-cheeked Waxbill
Německý název: Orangebackchen

Velikost: délka 90-100 mm,křídlo 45-50 mm,ocas 38-48 mm

Zbarvení:
Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Uzdička a tváře oranžové. Čelo, temeno a týl šedé. Záda a křídla hnědá. Kostřec a horní krovky ocasní jsou červené. Ocas šedočerný. Brada šedobílá, prsa a boky šedé, na břiše oranžová skvrna variabilní velikosti i intenzity barvy. Nohy šedohnědé, zobák červený, oko hnědé. U plně vybarvených a opeřených ptáků lze samici určit podle menšího rozsahu oranžových tváří a skvrny na břiše a méně intenzivní šedé barvy na prsou. Samice také mívají špinavě šedavou bradu. Tyto jednotlivé znaky ale nemusejí být zcela směrodatné. Záleží na intenzitě osvitu a pozorovacích schopnostech chovatele. Obecně lze říci, že se lépe vybírá z většího množství jedinců
Mláďata jsou svrchu světle hnědá, na spodině šedavá. Kostřec je cihlově červený, tváře neintenzivně oranžové a malého rozsahu. Zobák je černý.

Výskyt: Senegal, Gambie, jižní Mali, jižně a jihovýchodně přes západní Afriku (Guinea, Pobřeží slonoviny, Ghana ap.) do Kamerunu, Středoafrucké republiky, severního Konga,severní Zambie a severní Angoly.

Astrild oranžolící je druh s velkou ekologickou plasticitou. Obývá řadu biotopů. Nalezneme jej v trvnatých stepích, v močálovitém biotopu, na okrajích lesních porostů, v jejich světlinách, stejně jako na polích a zahradách. Vyhýbá se pouze rozsáhlejším lesním komplexům. Je běžným druhem prakticky na celém areálu výskytu. V době hnízdění se objevuje v párech nebo malých skupinkách, pravděpodobně rodinných. V mimohnízdním období vytváří větší společenstva, často s jinými druhy astrildovitých ptáků (astrild vlnkovaný, ap.), která pak společně zalétávají za potravou. Krmení vyhledává v trsech trav, ale i na zemi. Základní potravou jsou drobná semena trav a bylin. Příložitostně (v době krmení mláďat) loví i některý drobnější hmyz. Hnízdo si staví v trávě na zemi nebo v křovinách těsně nad ním. Je to kulovitá stavba s úzkouvletovou rourkou. Také tento druh si velmi často buduje na vlastním hnízdě ještě hnízdo nepravé(samčí). Ptáci jsou v okolí hnízda velmi opatrní a při vyplašení se vzdalují nepozorovaně. Snáší 3-7 vajec, inkubační doba je 11-12 dní a mláďata vyletují za 20-22 dní, dobře opeřená a letuschopná. Druh je hnízdním hostitelem parazitující vdovky dominikánské. První import astrildů oranžolících do Evropy se uskutečnil v polovině 18.století.

Převzato z knihy Astrildovití ptáci-Pavel Pavlovec,Michal vít(2008)

Astrild Šedý

Hlavní strana