sparnik.cz/ag

   ASTRILD VLNKOVANÝ

(Estrilda astrild - Linnaeus, 1758)

obrázky převzaty:www.warwicktarboton.co.za

Anglický název:  Comon Waxbill ,St. Helena Waxbill
Německý název::  Wellenastrild

Velkost:  délka 110-113 mm, křídlo 45-53 mm ,ocas 46-60 mm,hmotnost:6,7-7,4g

Zbarvení:  Obě pohlaví - jsou zbarvena téměř shodně. Svrchní plášť (od čela po špičku ocasu) je šedohnědý s tmavším příčným vlnkováním. Uzdička a oční proužek červený. Tváře a brada bílé. Krk, prsa a břicho šedohnědé, na bocích a prsou tmavší vlnkování. Na břiše červená skvrna. Spodina s růžovým až načervenalým nádechem. Spodní krovky ocasní černé, nohy tmavě šedé, zobák černý, oko tmavé.
Samice - je zbarvena stejně, ale spodina je bez načervenalého nádechu a červená skvrna na břiše mívá menší rozsah ( nemusí to ale být pravidlem).
Mláďata se podobají dospělým ptáků, ale boky jsou tmavší, méně výrazné. Zobák je černý.

Výskyt:  Botswana, Jižní Afrika, ale areál se neprolíná s poddruhem tenebridorsa. Astrild vlnkovaný obsazuje v rozsáhlém areálu svého výskytu řadu biotopů. Vyhýbá se pouze souvislejším lesním komplexům. O jeho ekologické plasticitě svědčí obrovská plocha výskytu, která zahrnuje (s uvedenými výjimkami) téměř celou subsaharskou Afriku. Vyskytuje se ve vysoké trávě v prostředí savan, na okrajích mokřin, bažin a močálů, ale také v člověkem kultivované krajině, na polích, planžážích, zahradách a prostranstvích v zásavbě, velmi často v blízkosti vody. Obvykle vystupuje asi do 1000m n. m., ale ve východní Africe (Etiopie) až do výše 2400m n. m. Nejčastěji jej lze spatřit v malých skupinkách, ale i ve společenstvech nad 100 kusů v mimohnízdním období.

Potravu hledá nejčastěji na zemi nebo ji sbírá v travních stéblech, kde se pohybuje velmi akrobaticky. Základem krmné dávky jsou travní semena a drobná semena bylin, ale zalétá i na pole (proso ap.). Část potraby tvoří i hmyz, včetně termitů, které loví v letu. Hnízdí někdy společensky, v uzavřených skupinkách nebo i ve společnosti jiných druhů ptáků. Někdy hnízda umístěna společně na jednom travním stvolu nebo v trsu travin, Hnízdo si buduje v trávě na zemi nebo nízko nad ní, občas ale i v křovinách do výšky asi 2 m. Má kulovitý tvar s vletovou rourkou na spodní straně. Často bývá na jeho stříšce umístěno druhé, tzv. samčíé hnízdo. Snůška činí 4-6 vajec, inkubační doba 11-12 dní a mladí vyletují za 18-20 dní. Druh je hnízdním hostitelem parazitující vdovky dominikánské (Vidua macroura). Ptáci jsou velmi odolní a ztráty jsou malé. Jejich nároky na teplotu prostředí nejsou velké. Do Evropy nejčastěji přicházejí poddruhy cavendishi, occidentalis a kempi.

Převzato z knihy Astrildovití ptáci-Pavel Pavlovec,Michal vít(2008)

Astrild Bělolící

Hlavní strana