Záchrana populace Amady Gouldové

Článek převzat z časopisu Nová Exota č.10/2008

Méně než 2500 amad Gouldových přežívá v přírodě!

Pokud toto prohlášení ve vás vyvolalo šok, potom tento článek vám dá příležitost pomoci při nápravě těchto šokujících skutečností. Ohromná hejna popisovaná Johnem Gilbertem, který shromaždoval materiál přírodovědce Johna Gouda, ubyla do tak nízkého počtu těchto majestátních pěnkav a přiblížila se k hranici vyhynutí i přes rozsáhlost území jejich výskytu.

Realita tohoto významného prohlášení byla hlavním motivačním faktorem pro vznik akce nazvané Záchrana populace amady Gouldové (Save The Gouldian Fund). Cítili jsme hluboké znepokojení, když jeden z největších ptačích drahokamů světa se ocitl velmi blízko totálnímu vyhynutí v divočině. Amady Gouldové jsou jistě jedním z nejvíce ceněných a vyhledávaných pěnkav na světě také díky novým každoročně se objevujícím mutacím. Je to pták, který uspokojí nejen milovníky geneticky čistých linií, ale i obdivovatele mutací, dávajících možnost nových variet. Jak může pták tolik rozšířený v našich voliérách být tak blízko vyhynutí v přírodě? Možná dráždivá může být otázka: Jak můžete vy pomoci?

Myslím, že dříve, než se řekne příliš mnoho, je tu stále otázka - kdo je v pozadí Fondu na záchranu amady Gouldové nyní, když víme, co je příčinou úbytku těchto ptáků. Jak zajistit nárůst genetického fondu amad Gouldových a pomoci jejich regeneraci, to je plán, na kterém pracují Mike a Elizabeth Fiedlerovi, Marcus Pollard a organizace Tasmánští chovatelé ptactva (Tasmanian aviculturist). Mike Fidler se rozhodl hledat způsob, jak zajistit přísun dostatečného množství peněz pro celou škálu projektů týkajících se a. Gouldové a současně přenést toto břímě na bedra milovníků ptactva celého světa.

Mike Fidler dobře zná mnoho takových chovatelů, protože pochází z Velké Británie, odkud se nedávno přestěhoval do Austrálie. Ptáky chová od chlapeckých let a je autorem knih o amadách Gouldových i ostatních amadách. Již v roce 1985 navštívil Západní Austrálii, kde se setžkal se svou první divokou mladou Gouldičkoou, a byl "chycen".

V průběhu devadesátých let se oba, Mike i Elizabeth Fiedlerovi, stali členy výzkumného týmu anglické newkastelské univerzity. Soustředili mnoho terénních pozorování a zmapovali mnoho "žhavých míst" populací gould v oblasti Kimberley.

V okolí Staré Morningtonské stanice (nyní s názvem Morningtonská přírodní rezervace - The Old Mornington Station) byla podrobně mapována v roce 2002 poměrně zdravá populace a. Gouldové.

V roce 2003 M. a E. Fiedlerovi odsouhlasili nadaci "Ochrana australské divočiny (AWC - Australian Wildlife Conservancy) - program na obnovení stavu amady Gouldové" a Dr. Satah Legge a Steve Murphy byli přijati jako vedoucí tohoto výzkumného programu. Tyto poněkud riskantní finanční zdroje vytvoří pro fond od dárců z celého světa stálý přísun finančních prostředků na záchranu této oblíbené ikony milovníků ptactva.

Morningtonská přírodní rezervace o rozloze 312000 hektarů v oblasti Kimberley na severozápadě Západní Austrálie je vlastněna a obhospodařována společností AWC - tedy "Ochranou australské divočiny", která operuje ve více státech Austrálie a je v současné době největší privátní organizací na ochranu přírody. Biologové nemají úplně jasno, co je příčinou úbytku této oblíbené pěnkavy, ačkoliv věří, že nejpravděpodobnějším důvodem jsou praktiky vypalování pastvin a pastva dobytka.Toto je však jen jedna z teorií vyřčených v poslední době. Budoucí aktivity budou zaměřeny na zlepšení režimu vypalování pastvin, především v období hnízdní sezóny ptáků.

A tak byl v jednom horkém a vlhkém týdnu v září 2005 v Morningtonu založen Fond na záchranu Gould, který byl připraven zajistit, aby mohly být podporovány všechny formy týkající se bádání kolem problému těchto ptáků. Díky nepočetnému podpůrnému personálu fond zamýšlí dát naprostou většinu darů k dispozici výzkumníkům a zabránit ztrátě peněz v infrastruktuře. Doufáme, že těchto několik slov zahraje na strunu některých milovníků ptáků na celém světě a že se i vy rozhodnete podpořit tento Fond a významně přispět k záchraně Erythrura gouldiae, amady Gouldové, protože bez vás jsou naše naděje opravdu marné! Možná bychom měli zmínit několik slov muže, který se nejvíce zasloužil o založení Fondu na záchranu Gould: "Cítil jsem potřebu pokusit se o záchanu amady Gouldové. Strávil jsem polovinu svého života jejich studiem a učením se o nich a vím, jak by byl zánik Gouldy v divočině tragický. My chceme chránit Gouldy - tedy zvrátit pokles jejich stavů." Mike Fidler

Divoké amady gouldové naléhavě potřebují vaší pomoc!

Jak již bylo dříve zmíněno, je krásná amada Gouldové ve svém přírodním prostředí vážně ohrožena. Důvody pro pokles stavů jsou dosud nejasné, ale s vaší pomocí Fond na záchranu Gould spolu se Společností na záchranu přírody Austrálie (Australinan Wildlife Conservancy - AWC) a odorným týmem vědců bude pokračovat v řešení hádanky vyšetřováním a výzkumných voliérách a v terénu. Naším cílem je nejen plně identifikovat tyto omezující faktory, ale také zvrátit pokles počtutěchto ptáků a zaměřit se na obnovení populace Gould do původních stavů. AWC získal 750000 akrový (300000 ha - poznámka překladatele) pozemek v Kimberley v oblasti Západní Austrálie - jednu z posledních plemenných pevností Gould - kde pokračují terénní studia. Tyto výzkumy jsou finančně velmi náročně. Aby mohl být náš projekt úspěšně zabezpečen, potřebujeme vaší pomoc. Staňte se i vy dárcem, přemluvte své kolegy a přátele, kteří mají rádi přírodu, pomozte a informujte o našem projektu vaši organizaci. Vydali jsme se na dlouhou cestu, ale mohou amady Gouldové počítat také s vámi?

Proč by se chovatelé ptáků měli stát dárci?

Fascinující fakta odhalená výzkumem budou pomáhat chovatelům ptáků zlepšit chov Goudl a dalšího ptactva. Naši vědci aktuálně pracují na výživě a budou nás informovat o stravovacích zvyklostech gould a jejich měnících se požadavcích během různých fází životního cyklu. Většina současných informací o výživě je zatím založena na výzkumu výživy drůbeže, ale ta je dosti odlišná!

Všichni dárci budou dostávat čtvrtletní Bulletin, ve kterém je budeme seznamovat s aktuálním pokrokem a tlumočit výsledky vědecké práce zaměřené na zlepšení znalostí, které jsou užitečné pro chov ptáků. Budou zahrnovat i "šikovné nápady" určené chovatelům ptáků. Chov ptáků nemá příznivý ohlas u úřadů jako a široké veřejnosti. Gouldy jsou brány jako ikony ptáků s odpovídající publicitou. Má-li být chov ptáků veřejností příznivě přijímán, musí být chovatelé Gould viděni jako spasitelé druhu, nikoli jako gang neseriózních obchodníků a divokých lovců ptáků. Ukažte různým organizacím, jež brání práva zvířat, že můžeme být "dárcové" a ne pouze ti, kdo berou, jak nás v médiích často prezentují. Vaše spoluúčast vám dává možnost stát se aktivním spojencem vědy, rozvíjet a zveřejňovat vzdělávací program o Gouldách a stát se ve výsledku vítězem. Všechny peníze darované "Fondu na záchranu Gould" jdou přímo na náš projekt.

Z již realizovaných výzkumů jsme nasbírali mnoho užitečných informací vztahujících se k chování a vhodné stravě. Ty jsou přínosem našemu hobby a myslí rovněž na budoucí možnosti. Jestliže nyní uspějeme, můžeme v budoucnu začít s podobnou záchranou jiného ohroženého druhu ptáků. Za pozornost samozřejmě stojí každý ze Země mizející druh zvířat a zaslouží si náš zájem. Nicméně ještě více zajmu bychom měli věnovat jednomu druhu, který inspiroval tolik knih a poskytl tím mnoho radosti nespočetným generacím milovníků ptáků - od těch uchvácených jejich krásou až po ty zapálené do odhalení světa ptačí genetiky.

Toto je možná naše poslední šance vrátit alespoň něco málo našemu koníčku, který náš všechny tolik obohatil. Chovatelé, kteří mají zájem finančně přispět na tento projekt, nás mohou kontaktovat na e-mailu:marcus-pollard@hotmail..com nebo rich.svoboda@post.cz.

Marcus Pollard - Austrálie

krmení.

Hlavní strana