www.sparnik.cz - Pískovec

Náhledy slouží pro základní orientaci každý druh kamene se může v struktuře a odstínech částečně lišit podle lokality těžby.

Hořický pískovec

Kamenické práce-Radomír Špárník